ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БҮС

7/ шаардлагатай бол гаалийн болон бусад татвар барагдуулж, загвар, дээжийг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах; 8/ гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад үйл ажиллагаа. 3.

Leg11

Leg11. Сэтгэхүй - бодит ертөнцийн юмс болон үзэгдлийн холбоо уялдааг тусгах сэтгэцийн танин мэдэхүйн процесс. "Сэтгэхүй - хүний гадаад ертөнцөд болон мөн өөртөө дээд зэргээр баримжаалах хэрэглүүр мөн" И.П.Павлов

Хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад төрлийн гэрээ боловсруулах …

Хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад төрлийн гэрээ боловсруулж, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой олж авсан туршлагууд, гэрээ боловсруулах дасгал ажил, практикт …

ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТУХАЙ

17.3.5.виртуал хөрөнгийг үнэт цаас, компанийн хувьцаа болон бусад санхүүгийн хэрэгсэл, үйлчилгээтэй адилтган сурталчлах. /Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар …

2.1.2. ажил олгогч болон эрх бүхий бусад байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн дагуу албан томилолтоор буюу дайчилгаагаар ажил, үүргээ гүйцэтгэж байх үед; 2.1.3. ажлын байр, нэгж, хэсэг, салбарын ...

Selenge.customs.gov.mn | Татвар бодох аргачлал

ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАРЫГ ТООЦОХ АРГАЧИЛАЛЫН ТАЛААР. Дээрх албан татварын төрлүүдийг ногдуулахдаа татвар тооцох дараахь хоёр хэлбэрийг ашигладаг. 1.Гаалийн үнээс хувиар …

Gazar hudlultiin tuhai

Галын болон бусад дохиоллын системүүдийн ажиллаж буй дуу чимээнээс сүрдэх хэрэггүй Би юу хийх хэрэгтэй вэ? Ажил дээрээ байгаа бол • "ХЭВТ, НУУГД, ХҮЛЭЭ" Ажлын байрны газар хөдлөлтийн ...

Буцалтгүй тусламжийн орлогыг үндсэн хөрөнгө болон бусад бүтээгдэхүүн худалдан авахад зориулж мөнгөөр олгосон бол дээрхийн адилаар бүртгэнэ.

Утасгүй сүлжээний аюулгүй байдал ба халдлагын төрлүүд

Мөн ухаалаг утас болон бусад төхөөрөмжүүд утасгүй сүлжээнд сүлжээнд холбогдож байгаа нь асар их ашигтай юм. Гэвч утасгүй сүлжээ нь зарим аюулгүй байдлын асуудлуудад өртөмтгий байдаг билээ.

Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл

байдлын тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө. 3 дугаар з йл. Хуулийн йлчлэх х рээ

Сервер (тооцоолол) — Википедиа нэвтэрхий толь

Тооцоолоход, "Хэрэглэгч" хэмээх программ эсвэл төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг болон бусад зүйлсийг дэмждэг зүйлийг сервер гэнэ. Ийм архитехторын бүтэцтэй системийг үйлчлүүлэгчдийн сервэрийн модуль гэнэ.

Авлага, түүний ангилал by Zayanaa Zaya

Авлага гэдэг нь зээлээр бараа бүтээгдэхүүн борлуулж, үйлчилгээ үзүүлсний төлбөрийг худалдан авагч болон бусад этгээдээс нэхэмжилж буй мөнгөний дүн. Авлагын бүртгэл Урт хугацаатай авлагын бичгийн бүртгэл Авлагын ...

Биет бус хөрөнгийг актлах, борлуулах, хандивлах болон бусад хэлбэрээр данснаас хасах үед дансны үнэ болон хасалтаас олсон орлогын зөрүүгээр олз (гарз)-ыг …

Мэдээллийн технологи — Википедиа нэвтэрхий толь

Мэдээллийн технологи (МТ) нь ихэвчлэн бизнес болон бусад аж ахуйн нэгжийн хүрээнд өгөгдөл дамжуулах, удирдаж, хадгалах, хүлээн авах компьютерийн програм мөн харилцаа холбооны хэрэгсэл юм.

Selenge.customs.gov.mn | Татвар бодох аргачлал

ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАРЫГ ТООЦОХ АРГАЧИЛАЛЫН ТАЛААР. Дээрх албан татварын төрлүүдийг ногдуулахдаа татвар тооцох дараахь хоёр хэлбэрийг ашигладаг. 1.Гаалийн үнээс хувиар тооцох хэлбэр:

Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 8. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө Бусад санхүүгийн хөрөнгө гэж бусад аж ахуйн нэгжээс мөнгө болон бусад санхүүгийн хөрөнгийг авах гэрээний эрхийг хэлнэ. Хэрэв ...

МОНГОЛ ӨМГӨӨЛӨГЧ

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1-д "өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус, шашны болон бусад байгууллага, иргэнтэй хөдөлмөрийн ...

ТАНИЛЦ: Сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм

Сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтан дараах ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө. …

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт ... 3.1.10."хурц хордлого" гэж цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт бодисын нөлөөгөөр хурц ...

Сервитут — Википедиа нэвтэрхий толь

Газрын сервитут нь нийтийн болон хувийн гэсэн хоёр төрөлтэй байна. Нийтийн сервитутыг зөвхөн хувийн өмчийн газарт эрх бүхий Засаг даргын шийдвэрийн …

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН …

5.2.2. хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт (дүгнэлт гарсан тохиолдолд); 5.2.3. мэргэжлийн болон бусад холбогдох чиглэлийн хяналтын улсын байцаагч,

Хуулийн салбарын албан хаагчдын баримтлах зарчим болон …

6. Шүүгч өөрийн болон гэр бүлийн гишүүн, албан байгууллагынх нь эрх ашиг хөндөгдсөнөөс бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдийн хууль ёсны төлөөлөгч байхыг хориглоно. 1.

Сервитут — Википедиа нэвтэрхий толь

Газрын сервитут нь нийтийн болон хувийн гэсэн хоёр төрөлтэй байна. Нийтийн сервитутыг зөвхөн хувийн өмчийн газарт эрх бүхий Засаг даргын шийдвэрийн үндсэн дээр тогтоож болно.

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ …

түншлэлийн бүх гишүүний хамтран болон тус тусдаа хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон байх; 5.4.3. түншлэлийг төлөөлөн зааварчилгаа хүлээн авах, захиалагч болон бусад этгээдтэй

ТАНИЛЦ: Сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм

Сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтан дараах ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө. Тав. Хариуцлага. Зургаа. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт

Чимэдбалдир Жадамба : Нөхөрлөлийн эрх зүйн зохицуулалт: …

Ч.Жадамба "Нөхөрлөлийн эрх зүйн зохицуулалт: монгол улс болон бусад орны харьцуулалт" (2015), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/894

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

17.1.3.ан амьтныг амьдаар барьж эзэмшин, гаршуулан үржүүлж эмийн болон бусад түүхий эд бэлтгэж ашигласны төлбөрийг уг түүхий эдийн борлуулалтын орлогын 10-20 хувиар;

Нийцлийн аудитын гарын авлага

хууль тогтоомж болон бусад эрх бүхий байгууллагуудын заавар журмын дагуу явагдаж байгаа эсэх дээр тухайн байгууллагын удирдлага хариуцлага хүлээнэ.

Homepage | SBM Offshore

A global leader in deep water energy. From today's oil and gas to tomorrow's wind and wave, SBM Offshore is the deep water expert. Our vision is to meet society's demand for safe, sustainable and affordable …

Авлага, түүний ангилал by Zayanaa Zaya

Авлага гэдэг нь зээлээр бараа бүтээгдэхүүн борлуулж, үйлчилгээ үзүүлсний төлбөрийг худалдан авагч болон бусад этгээдээс нэхэмжилж буй мөнгөний дүн. Авлагын бүртгэл Урт хугацаатай …