ОЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

11.1.2.ойн нөөц ашигласны төлбөрийн доод, дээд хувь, хэмжээг тогтоох; ... 13.1.21.орон нутаг дахь ойн анги, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, үйл ...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР Гүйцэтгэлийн аудитын баг ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН "ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮР

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2021 2 …

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого-5 хувь 3. Газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого-30 хувь 4. Тогтвортой амьжиргаа төслөөс олгох гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал-

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ …

гэрээнд үндэслэн эцсийн тооцоог хийж, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайланг баталгаажуулна. төлсөн ашигт малтмалын нөөц ашигласны …

faolex.fao

16 дугаар зүйл.Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээнээс энэ хуулийн 11.1.1-д заасан

Usnii tuhai huuli

№ Төлбөр ногдох ус Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ 1. Хүн амын унд,ахуйн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд 2 Ашигт малтмал олборлох,баяжуулах 20 3 Зэсийн баяжмал,хайлуур ...

Lekts 10 new

Хэрэглэгчийн төлбөр, хураамжийн тухай 2. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай 3. ... 7250 төгрөг байна. 13 Жил Төлбөрийн хэмжээ 1 145 2 290 3 435 4-6 1450 7-9 2175 10 ...

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (байгаль орчныг …

1. "Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам"-ыг хавсралт ёсоор …

ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ Тайлангийн маягт түүнийг нөхөх заавар

- Усны нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн хавсралт мэдээг нөхөх заавар" Эдгээр эрх зүйн баримт бичиг бүрийн дээд хэсэгт Татварын ерөнхий газрын

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВИЙГ ТООЦОХ, ТӨЛБӨР НОГДУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ ЖУРАМ. Эрх зүйн акт. Хавсралт дэлгэрэнгүй. Сонсох / Сонгосон утга сонсох. Pdf. Word. Хэвлэх. Хуваалцах ...

УС, РАШААНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

3.УС, РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ЭНЭ ЗҮЙЛИЙН 1, 2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН ХЯЗГААРТ БАГТААН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ТУС ТУС ТОГТООНО.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн үлдэгдэл 44.1 …

Харин Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд заасны дагуу нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 2018 онд 86 тэрбум, 2019 онд 94 …

УС, РАШААНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ... 7 дугаар зүйл.Төлбөрийн хувь, хэмжээ. 1.Ус ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан төлбөр тооцох ...

УС, РАШААНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ... 7 дугаар зүйл.Төлбөрийн хувь, хэмжээ. 1.Ус ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг энэ …

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Гурав. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг хуваарилах 13. Тухайн сард алт, зэс, зэсийн баяжмалын борлуулалтаас улсын төсөвт төвлөрсөн ашигт малтмалын …

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН …

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого-5 хувь 3. Газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого-30 хувь 4. Тогтвортой амьжиргаа төслөөс …

Монгол орны усны нөөц, ашиглалт, ус хэрэглээ | News.MN

Энд бидний алдагдал байсан. Харин Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай " 327 дугаар тогтоолд зааснаар Галба-Өөш ...

Журам батлах тухай

нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягтыг шинэчлэн баталж, мөрдүүлэхийг Татварын ерөнхий газар (Б.Заяабал)-т даалгасугай. 3. Энэ тогтоолыг мөрдөж ажиллахыг Татварын ерөнхий газар

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ, РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН

Нэг. Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг нэгдүгээр, рашаан ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Гурав. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг хуваарилах 13. Тухайн сард алт, зэс, зэсийн баяжмалын борлуулалтаас улсын төсөвт төвлөрсөн ашигт малтмалын нөөц ашигласны

1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай дараах хэсэг нэмсүгэй: 1/47 дугаар зүйлийн 47.12 дахь хэсэг: "47.12.Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны ...

Монгол орны усны нөөц, ашиглалт, ус хэрэглээ

Монгол орны усны нөөц, ашиглалт, ус хэрэглээ. Гол, мөрнөөс (34.6 км 3) авч ашиглах боломжит нөөцийг судалгаагаар 4.9 км 3, газрын доорх (12 км 3) усны боломжит нөөцийг 5.6 км 3 гэж ойролцоогоор ...

Алт тушаалт 87 хувиар буурчээ | News.MN

Улсын Их Хурлын 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны ээлжит бус чуулганаар Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталж, алтны ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг 5% болгосон.

АМНАТ-ИЙН ТАЙЛАН ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ. | Татварын хэлтэс

Шинэчлэл. 1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн ТТ-15 маягтын хавсралт мэдээг "МЭДЭЭ ТАТАХ" товчийг ашиглан хялбар татдаг боллоо. 2. Цахим төлбөрийн баримтын системд АМНАТ ...

НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БОЛОН ТУСГАЙ …

Журмаар газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр болон хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах үйл ажиллагаатай …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, …

Сангийн сайдын 2016 оны 01 сарын 14-ний өдрийн 17 тоот тушаалын 1-р хавсралт . АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АШИГЛАЛТЫН БОЛОН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ОРЛОГООС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ШИЛЖҮҮЛЭГ ...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд тухайн төсвийн жилд зарцуулах төсвийг батлахдаа хуульд заасан

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн …

1. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын хэсэг, түүний зарцуулалтыг төлөвлөх, тайлагнах, хяналт тавих заавар боловсруулах 2. Засгийн Газрын 2014 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан "Байгаль

Д.Нэмэхбаяр: Ус ашигласны төлбөрийн орлогыг хуулийн …

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.5 дахь хэсэгт "Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд ус, рашааны нөөц ашигласны ...

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайланг нөхөх …

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайланг нөхөх заавар гарчээ. 1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн олборлогч аж ахуйн нэгжүүд нь нягтлан бодох бүртгэлээ үнэн зөв хөтлөн, "Ашигт малтмалын ...